Hlavná stránkaNajčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Registrácia do Zákazníckej zóny DOXX – SL

Výhody registrácie v Zákazníckej zóne pre odberateľa produktov DOXX – Stravné lístky

Výhody registrácie v Zákazníckej zóne pre majiteľa, respektíve správcu prevádzky/prevádzok akceptujúcich produkty DOXX – Stravné lístky (napr. stravné lístky, benefitné poukážky)

Registrácia zmluvnej organizácie – odberateľa produktov DOXX s platnou zmluvou

Ak ste organizácia, ktorá má s nami uzatvorenú aktívnu zmluvu, registrácia je zjednodušená a stačí, ak pri registrácií zadáte svoje IČO alebo číslo zmluvy. POZOR! Zadajte len jeden z uvedených údajov (IČO alebo číslo zmluvy).

POZOR! Registrácia prebehne prostredníctvom e-mailového účtu, ktorý ste uviedli pri uzatvorení zmluvy, respektíve pri aktualizácií údajov. Na tento e-mail Vám odíde aktivačný e-mail, prostredníctvom ktorého aktivujete svoj účet v Zákazníckej zóne.

Registrácia novej organizácie bez zmluvy na odber produktov DOXX

Ak ste organizácia, ktorá nemá s nami uzatvorenú aktívnu zmluvu a máte záujem o odber našich produktov, zaregistrujte sa cez Registrácia – Chcem zmluvu na odber produktov DOXX-Stravné lístky.

Registrácia zmluvnej organizácie – majiteľa prevádzky akceptujúcej produkt/y DOXX-SL s platnou zmluvou

Registrácia je rovnaká ako pri zmluvnej organizácií- odberateľovi produktov DOXX s platnou zmluvou.

Registrácia novej organizácie bez zmluvy – majiteľa prevádzky, ktorá chce akceptovať produkt/y DOXX – SL vo svojej/ich prevádzke/ách.

Pred registráciou je nutné uzatvorenie zmluvy prostredníctvom nášho regionálneho manažéra v rámci Vášho regiónu. Kontakt na príslušného RM nájdete na našej webovej stránke www.doxxlistky.sk v časti Kontakty. Po uzatvorení zmluvy a jej nahratí do nášho informačného systému sa budete môcť zaregistrovať v Zákazníckej zóne a mať online prehľad o stave vašich výkupov a dokladov za produkty DOXX-SL odovzdané na preplatenie.

Registrácia organizácie – odberateľa aj majiteľa prevádzky akceptujúcej produkt/y DOXX-SL s platnou zmluvou

Registrácia je rovnaká ako pri organizácii – odberateľovi s platnou zmluvou. Rozdiel je v tom, že organizácia bude mať vo svojom účte 2 záložky – jednu pre organizáciu ako odberateľa a druhú ako Prevádzka.

 

Aktivácia a prihlásenie sa k účtu v Zákazníckej zóne

Aktivácia účtu v Zákazníckej zóne na portáli e-DOXX

Nevyhnutnou podmienkou aktivácie účtu je registrácia. Po registrácií Vám bude zaslaný aktivačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste pri registrácií uviedli. Ak ste organizácia, ktorá má s nami uzatvorenú aktívnu zmluvu, tak sa aktivačný e-mail odošle na e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú v našom informačnom systéme. Pri ukončení registrácie je táto e-mailová adresa uvedená.

V aktivačnom e-maily je link „Aktivácia účtu“, na ktorý musíte kliknúť. Ak je aktivácia úspešná, tak sa zobrazí informácia, že ste úspešne aktivovali svoj účet. Kliknite na odkaz „Prihlásiť sa“ a prihláste sa pomocou prihlasovacieho mena a hesla uvedeného v aktivačnom e-maily.

POZOR! Po prvom prihlásení sa vyžaduje zmena hesla.

Prihlásenie sa do Zákazníckej zóny

Pre prihlásenie do Zákazníckej zóny je potrebné zadať e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej ste sa do Zákazníckej zóny zaregistrovali a Vaše heslo.

Zabudol som heslo

Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na Zabudol som heslo, zadajte e-mail (prihlasovacie meno) Vášho účtu a kliknite na „Vygenerovať záložné heslo“. Na túto e-mailovú adresu Vám bude zaslané záložné heslo.

POZOR! Po prihlásení sa záložným heslom treba toto heslo zmeniť na svoje vlastné v Profile organizácie.

 

Profil

Zmena údajov v profile

Ak požadujete zmeniť niektorý z vašich údajov v profile, tak kliknite na „CALL CENTRUM“ a svoju požiadavku na zmenu pošlite k nám. My tieto údaje opravíme v našom informačnom systéme a pri najbližšej objednávke a dokladoch budú tieto údaje aktualizované.

Odstránenie profilu

POZOR! Odstranením profilu zrušíte svoj prístup k účtu v Zákazníckej zóne

Prehľad prevádzok – pre majiteľa prevádzok akceptujúcich produkt/y DOXX – SL

Ako organizácia – majiteľ prevádzky akceptujúcej produkty DOXX máte vo svojom profile „Prehľad Vašich prevádzok“ – kliknite na ikonu Prehľad prevádzok. V prípade, že v prehľade sú aj zrušené prevádzky, alebo údaje o prevádzkach nie sú aktuálne, pošlite nám informáciu prostredníctvom Infoservisu alebo e-mailom na infoservis@doxx.sk.

Pridať organizáciu

Pridaním ďalšej organizácie, respektíve viacerých organizácií, môžete tieto organizácie spravovať pod jedným užívateľským účtom (jedným prihlasovacím e-mailom a heslom). Podmienkou je, aby e-mailová adresa, ku ktorej bude užívateľský účet viazaný, bola uvedená v našom informačnom systéme pri všetkých organizáciach, ktoré budete spravovať pod týmto užívateľským účtom.

Organizáciu pridáme kliknutím na tlačítko Pridať organizáciu

Pridanie novej organizácie môžme urobiť registráciou po IČO alebo podľa čísla zmluvy.

 

Objednávka produktov DOXX – SL

Výhody objednávky cez Zákaznícku zónu

Vytvorenie objednávky v Zákazníckej zóne

Kliknite na Nová objednávka a postupujte nasledovne:

1. Krok:

Vyberte zmluvu, produkt a miesto dodania, prípadne viaceré miesta dodania, ak objednávate pre viac miest dodania – Vašich pobočiek/organizačných zložiek

2. Krok:

Ak objednávate produkty DOXX – SL len pre jedno miesto dodania, vyberte nominálnu hodnotu produktov, ktoré si chcete objednať a zadajte počet, potom pokračujte kliknutím na „Ďalej“

Ak objednávate produkty DOXX – SL pre viaceré miesta dodania, tak vyberte ďalšie miesto dodania a znova zadajte počet ks, ktoré pre toto miesto dodania objednávate. Ak zadáte počty kusov pre všetky miesta dodania, tak pokračujte kliknutím na Ďalej

Ak vytvárate personalizovanú objednávku produktov DOXX – SL, tak vyberte nominálnu hodnotu produktu, prípadne viac hodnôt produktu (napr. SL 3 EUR, SL 4 EUR) a zadajte pri každom zamestnancovi počet produktov, ktorý preňho objednávate. Ak objednávate pre všetkých zamestnancov rovnaký počet ks a rovnakú nominálnu hodnotu produktov – využite funkciu viď. Pozri nižšie Zjednodušenie vyplnenia rovnakého počtu kusov pre všetkých zamestnancov v personalizovanej objednávke

3. Krok:

Zadajte spôsob platby, spôsob doručenia

4. Krok:

Rekapitulácia – skontrolujte si objednávku a ak sú všetky zadané údaje správne, potvrďte objednávku kliknutím na „Odoslať“. V prípade, že potrebujete objednávku opraviť, vráťte sa späť, opravte príslušný údaj a v poslednom kroku kliknite na „Odoslať“.

Po odoslaní objednávky sa zobrazí informácia o úspešnom zaslaní objednávky. V prípade, že sa zobrazí nejaká chyba, kontaktujte náš Infoservis na infolinke 0800 166 556.

Vytvorenie personalizovanej objednávky

personalizovana-objednavka_tu

POZOR! Službu „Personalizácia“ musíte mať zmluvne dohodnutú, inak vytvorený "csv súbor" má len informatívny účel, ale nie je možné zadať personalizovanú objednávku.

Objednávka bez registrácie – Nezmluvný klient

Objednávka slúži na jednorázové objednávanie pre organizácie i súkromné osoby, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu s našou spoločnosťou. V tomto prípade sa celý proces objednávania, platby a doručenia riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

POZOR! Nie je určená pre klientov, ktorí majú s nami zmluvne pevne dohodnuté podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok.

Objednávka registrovaného užívateľa bez prihlásenia sa do Zákazníckej zóny

Ak chcete objednávať bez prihlásenia sa do Zákazníckej zóny, hoci ste registrovaný v Zákazníckej zóne a podmienky Vašej zmluvy sú v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, tak kliknite na Objednávka bez registrácie.

Ak ste registrovaný užívateľ a Vaše zmluvné podmienky sú pevne stanovené a líšia sa od Všeobecných obchodných podmienok, kliknite na našej webovej stránke www.doxxlistky.sk na objednávaný produkt (stravné lístky, benefitné poukážky) a kliknite na Objednávky. Nevýhodou je, že musíte vypísať všetky Vaše fakturačné údaje a v rekapitulácií neuvidíte kompletné vyúčtovanie objednávky aj s poplatkami. Preto doporučujeme prihlásiť sa do Zákazníckej zóny a objednávku realizovať cez svoj účet.

Storno objednávky

Objednávku môžete stornovať, ak ešte nebola vybavená a je v stave Prijatá na vybavenie. Kliknite na hlavnej stránke Vášho účtu na „Stornovať objednávku“. Na konci riadku objednávky, ktorú chcete stornovať kliknite na krížik (x) a ak Vaša objednávka nie je v procese spracovania, tak ju stornujete.

Platba objednávky online

Za objednané produkty môžete zaplatiť online, ak ste zvolili spôsob platby na „Faktúru“ a „Predfaktúru“.

POZOR! Pri spôsobe platby „Hotovosť“ nie je možné platiť online.

Personalizovaná objednávka v xls formáte (Excel) cez môj účet v Zákazníckej zóne

Personalizovanú objednávku, ktorú posielate vo formáte xls mailom, môžete teraz poslať aj prostredníctvom Vášho účtu v Zákazníckej zóne a to kliknutím na „Odoslať personalizovanú objednávku v xls“. Vyberiete Váš súbor – personalizovanú objednávku a potvrdíte „Odoslať“. Objednávka k nám bude doručená e-mailom priamo z nášho portálu eDOXX.

Zároveň Vám dávame do pozornosti možnosť vytvorenia personalizovanej objednávky priamo vo Vašom účte prostredníctvom distribučného zoznamu – vid. „Personalizovaná objednávka“

Objednávka stratenej/odcudzenej karty pred expiráciou

Objednávka karty_tu

Stav objednávky

Kliknite na Objednávky a zobrazia sa Vám všetky objednávky, ktoré boli k nám odoslané. Ak chcete dokončiť alebo pozrieť rozpracované (nedokončené) objednávky, kliknite na políčko „Rozpracované objednávky“. Každú rozpracovanú objednávku môžete dokončiť alebo ju upravovať, prípadne vymazať.

Úprava objednávky

Môžete upravovať rozpracované objednávky, ale aj odoslané objednávky, pokiaľ sú v stave „Prijatá na vybavenie“.

Dokončenie rozpracovanej objednávky

Objednávku nemusíte dokončiť hneď, môžete ju nechať rozpracovanú a dokončíte ju neskôr alebo v iný deň. Rozpracovanú objednávku môžete upravovať pokiaľ ju neodošlete k nám. Posledné rozpracované objednávky nájdete na hlavnej stránke vo svojom účte alebo v časti „Objednávky – Rozpracované objednávky“.

Kopírovanie predchádzajúcej objednávky (napr. keď chcem rovnakú objednávku ako predchádzajúci mesiac)

Pri každej objednávke je na konci riadku ikona pre kopírovanie objednávky. Je to výhodné hlavne pri personalizovaných objednávkach realizovaných priamo cez náš portál eDOXX.

Zmena nominálnej hodnoty objednávaného produktu alebo objednávanie produktu vo viacerých nominálnych hodnotách.

Kliknite na označenú ikonu, začiarknite nominálnu hodnotu alebo viac nominálnych hodnôt, ktoré chcete objednávať a na konci zoznamu nominálnych hodnôt kliknite na Potvrdiť.

 


Zjednodušenie vyplnenia rovnakého počtu kusov pre všetkých zamestnancov v personalizovanej objednávke

Pre rýchlejšie vyplnenie personalizovanej objednávky, keď zamestnancom objednávate rovnaký počet stravných lístkov, využite označenú ikonu. Zadajte počet ks pre zamestnancov (napr. 20 ks), kliknite na Potvrdiť a pri každom zamestnancovi sa automaticky uvedie objednávaný počet kusov 20ks. Ak chcete toto množstvo zrušiť, kliknite na Storno.


Prehľad dokladov

Spôsob doručenia dokladov (predfaktúra/faktúra) pri objednávaní produktov DOXX cez portál

Pri objednávke cez Zákaznícku zónu sú zasielané doklady elektronicky a nájdete ich pri každej odoslanej objednávke v „Prehľade dokladov“. Zároveň po odoslaní objednávky Vám príde e-mail o potvrdení objednávky a druhý e-mail s vystaveným dokladom. Predfaktúra Vám bude zaslaná automaticky po odoslaní objednávky, faktúra po vybavení objednávky.

Doklady k realizovaným objednávkam

Nájdete ich vo svojom účte v časti „Prehľad dokladov“.

 

Nová zmluva

Mám zmluvu len na jeden produkt DOXX – SL, ale chcem odoberať aj iné produkty DOXX-SL (napr. mám zmluvu na stravné lístky a chcem odoberať aj benefitné poukážky)

Ak chcete zmluvu uzatvoriť hneď, tak po prihlásení k svojmu účtu v Zákazníckej zóne kliknite na ikonu „Nová zmluva“ alebo kliknite na Profil a vyberte možnosť Chcem zmluvu na ďalší produkt. Táto zmluva sa bude riadiť Všeobecnými obchodnými podmienkami. Potvrdením Všeobecných obchodných podmienok a ukončení procesu Novej zmluvy máte možnosť ihneď objednávať nový produkt.

Druhá možnosť uzatvorenia zmluvy s našou spoločnosťou je, že kontaktujete náš Infoservis alebo priamo nášho regionálneho manažéra z Vášho regiónu a dohodnete sa s ním na obchodných podmienkach. Kontakt na našich regionálnych manažérov nájdete na našej webovej stránke.

Podmienky zmluvy uzatvorenej cez DOXX portál

Podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nájdete a môžete si ich pozrieť pri Vašej registrácií ako nového odberateľa produktov DOXX alebo v päte našej webovej stránky www.doxxlistky.sk.

 

Užívatelia

Vytvorenie prístupov k účtu organizácie na portáli e-DOXX viacerým užívateľom

Majiteľ účtu v Zákazníckej zóne, ktorý má práva na správu celej organizácie a všetkých pobočiek organizácie, má zároveň právo prideliť prístup k účtu jednej alebo viacerým osobám. Každej osobe môže prideliť práva na správu celej organizácie alebo len niektorej časti – pobočky/ organizačnej zložky organizácie.

Zrušenie prístupu zamestnanca k účtu na portáli e-DOXX

Zrušiť prístup je možné v časti „Užívatelia“. Na konci riadku pri každom užívateľovi je krížik. Kliknutím na krížik (x) odstránite prístup daného užívateľa k účtu v Zákazníckej zóne.

Pridelenie čiastkových práv pre užívateľa

Pri vytváraní nového užívateľa, ktorý bude mať prístup k účtu v Zákazníckej zóne, môžete prideliť práva rovnaké ako máte Vy ako správca účtu – Povoliť právo pre správu celej organizácie alebo pre jednu alebo viac vašich pobočiek/organizačných jednotiek. Viď. Nižšie

POZOR! Právo na vytváranie nových užívateľských účtov a ich práv má len užívateľ, ktorý má právo pre Správu celej organizácie.

Organizácia – prevádzka:

Akceptácia produktov DOXX – SL na prevádzke, na ktoré nemám uzatvorenú zmluvu

Kontaktujte náš Infoservis telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom Zákazníckej zóny a požiadajte o zazmluvnenie požadovaného produktu.

Informácie o vykúpených – preplatených produktoch

Informáciu o vykúpených produktoch nájdete vo svojom účte v Zákazníckej zóne v časti „Prevádzka – Výkup“, doklady (faktúry) v časti „Prevádzka – Prehľad dokladov“.

Doklady k vykúpeným – preplateným produktom

Vyúčtovanie produktov nájdete vo svojom účte v časti „Prevádzka – Výkupy (Vyúčtovanie produktov)“ a v časti „Prehľad dokladov (faktúry)“.

Objednávka produktov bez zmluvy

Viď.„Objednávka bez registrácie“. Podmienky platby a dodania sú v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spôsoby platby objednávky

Spôsob platby za naše produkty je stanovený v zmluve, ktorú máte s nami uzatvorenú. Uhradiť za produkty je možné v hotovosti, na predfaktúru, faktúru (len ak je tak dohodnuté v zmluve) a tiež online platobnou kartou alebo prostredníctvom internetbankingu.

Platba predfaktúry online, prevzatie produktov na vybranej pobočke

Pri online platbe nemusíte čakať, kým príde úhrada z Vášho účtu na náš účet, ale môžete si ihneď prevziať stravné lístky na vybranej pobočke, ktorú ste si zvolili v objednávke.

POZOR! Pri online platbe nemôže byť zadaný spôsob platby „Hotovosť“.

Vybavenie objednávky pri online platbe

Ak bude objednávka zaplatená v pracovné dni do 12.00 hod., bude vybavená v ten istý deň, po 12. hod. bude vybavená nasledujúci pracovný deň.

Spôsoby doručenia objednaných produktov

Zakúpené produkty si môžete prevziať osobne na Vami preferovanej pobočke, alebo Vám ich zašleme poštou (max. hodnota 500 €), kuriérom alebo na dobierku.

Účtované poplatky

Poplatky budú účtované v súlade s platnou zmluvou uzatvorenou s našou spoločnosťou alebo na základe Všeobecných obchodných podmienok.

 

INFOSERVIS

Zmena údajov, zaslanie požiadavky organizácie cez Zákaznícku zónu

Prihláste sa na svoj účet v Zákazníckej zóne, kliknite na „CALL CENTRUM“ a požiadajte o zmenu údajov. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné meniť údaje o organizácií automaticky priamo vo Vašom účte.

Kontaktovanie, dotazovanie DOXX-Stravné lístky v prípade problémov

Môžete nás kontaktovať e-mailom – infoservis@doxx.sk, prostredníctvom infolinky 0800 166 556 alebo chatu online v čase od 7:30 – 16:00 hod. počas pracovných dní alebo offline mimo pracovnej doby na našej webovej stránke www.doxxlistky.sk. V prípade problémov so Zákazníckou zónou kontaktujte nášho portálového administrátora na infolinke 0800 166 556.